sábado, 29 de noviembre de 2008

Obligaciones de los Trabajadores en Baja Laboral

Podemos leer hoy en la prensa, como una empresa catalana ha procedido a despedir a una trabajadora que se encuentra en coma después de haber sufrido un accidente de tráfico. El artículo, tacha a la empresa com la mismisima mano derecha del diablo, pero creo que se están pasando algunos detalles muy importantes por alto.

Obligaciones de los Trabajadores en Baja Laboral

En primer lugar, la posibilidad de despedir a un trabajador en situación de baja médica, ya ha sido tratada magistralmente por Oscar en estas páginas, llegando a la conclusión que la empresa si puede despedir al trabajador. Ahora bien, la calificación del despido es otro cantar, tal y como leemos en el artículo, cuestión que debe decantarse la autoridad laboral competente frente a discrepancias entre el trabajador y la empresa. A partir de aquí, tenemos que evaluar ¿cuales son las obligaciones del trabajador en baja por enfermedad?

Cuando un trabajador se encuentra en situación de baja laboral originada por enfermedad común o accidente de trabajo, tiene que comunicar la situación de baja a la empresa en el plazo de tres días desde que se origina el hecho causante, con el correspondiente parte médico de baja laboral, como documentación acreditativa de dicha situación.
Si la situación persiste, el médico de familia continúa emitiendo partes de la confirmación de la baja médica con periodicidad semanal, que tienen que ser remitidos a la empresa en un máximo de tres días desde su emisión.
Cuando se produzca el alta médica, el trabajador tiene un plazo de un día para comunicar dicha situación y reincorporarse a su puesto de trabajo.

El motivo que dice la prensa que ha originado el despido disciplinario es el Art 54 del Estatuto de los Trabajadores, por incumplimiento de su apartado 2.a “Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.” Podemos deducir que la trabajadora que ha sufrido el accidente no ha comunicado a la empresa formalmente su situación de baja por enfermedad, por lo que la empresa ha actuado al igual que se actúa cuando un trabajador abandona su puesto de trabajo ssin ningún tipo de comunicacion.

Cuando se originan circunstancias de estas características, la empresa debería haber solicitado en un principio la justificación de las faltas de asistencia mediante el envío de un burofax al trabajador por ejemplo o bien la incorporación a su puesto de trabajo, y ante la negativa de contestación al burofax, la empresa está perfectamente legitimada para actuar despidiendo a la trabajadora. Sobre estos detalles, no se dice nada en el artículo, por lo que no se puede demonizar ni a la empresa ni al trabajador sin conocer previamente si ambos han cumplido sus obligaciones laborales correctamente.

No obstante, lo normal en cualquier juzgado de lo social sería la calificación de despido nulo, puesto que la trabajadora puede justificar que no ha asistido a su puesto de trabajo por motivos justificados y la empresa va a tener la obligación de readmitirla en su puesto de trabajo, considerando también el periodo de enfermedad de la trabajadora. Aunque si la empresa quiere poner a la trabajadora en la puerta de la calle, siempre tiene el recurso del despido improcedente, indemnizando según corresponda a la trabajadora.

VIA - pymesyautonomos.com

sábado, 15 de noviembre de 2008

Treball posa en marxa les Aules de Recerca Intensiva de Feina per accelerar la reinserció laboral de les persones en atur

El Departament de Treball ha posat en marxa, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, 6 Aules de Recerca Intensiva de Feina per accelerar la incorporació al mercat de laboral de les persones en situació d’atur. Aquesta iniciativa del Departament de Treball comença com una prova pilot ampliable en el futur, de la que se’n podrien beneficiar unes 2.000 persones.


La consellera de Treball, Mar Serna, ha emmarcat aquesta iniciativa “en el conjunt de mesures que el Departament de Treball impulsa des del Servei d’Ocupació de Catalunya per acompanyar i ajudar a les persones en situació d’atur a trobar feina o per a millorar la seva ocupabilitat, en l’actual conjuntura econòmica i laboral”.

Entre aquestes mesures destaca la incorporació de 184 orientadors laborals a les 70 oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El passat 6 d’octubre ja es van incorporar els primers 150 orientadors i properament ho faran els 34 restants, amb l’objectiu d’oferir un acompanyament personalitzat a persones sense feina.

De fet seran aquests orientadors laborals els que, en aquells casos on considerin que la persona precisa d’un procés més específic de tutorització en el seu procés de recerca de feina, aconsellaran a la persona acudir a una Aula de Recerca Intensiva de Feina que hi ha a Catalunya.

Mar Serna ha destacat que la posada en marxa de les 6 aules de recerca intensiva de feina “intensifica i accelera el procés de reinserció laboral de les persones en situació d’atur”

Les persones a qui s’adreça aquesta iniciativa són aquelles que estiguin en situació d’atur i vulguin treballar, amb independència de la seva procedència o temps que faci que es trobi sense feina, que s’hagin registrat a les Oficines de Treball com a demandants de feina, parteixin d’una intenció manifesta de voler treballar.

Entre d’altres coses, en aquestes aules s’assessora als treballadors sobre com redactar un currículum vitae, com afrontar una entrevista de feina o com utilitzar de manera òptima les opcions que ofereix Internet per buscar feina i activar les seves xarxes personals de contactes.

Les 6 Aules de Recerca Intensiva de Feina s’han posat en marxa a l’Oficina de Treball de Barri Gòtic de Barcelona i als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Salt (Girona), Lleida i Tarragona.

Durant un temps màxim de 4 setmanes, les persones seleccionades disposaran, de dilluns a dijous entre les 9 i les 13 hores, i entre les 16 i 20 hores, ordinadors amb connexió a Internet, línies telefòniques i una plataforma web que els oferirà accés directe als diferents portals de feina del mercat adaptat a les seves ocupacions sol•licitades.

Les 6 Aules de Recerca Intensiva de Feina compten amb 30 persones tècniques i orientadores de les Oficines de Treball com a responsables de portar a la pràctica la metodologia dissenyada per a buscar i trobar feina amb més probabilitats d’èxit.

Amb l’objectiu d’accelerar la reinserció laboral de les persones en situació d’atur, les persones tècniques i orientadores responsables de les Aules de Recerca Intensiva de Feina han rebut preparació en acompanyament i motivació de les persones en atur.

Reforçament de l’atenció personalitzada

El Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha incrementat els serveis directament vinculats a les necessitats laborals de les persones que busquen feina amb una atenció personal i individualitzada per part del seu personal professional, com són els que ofereixen els orientadors laborals i les Aules de Recerca Intensiva de Feina.

Aquestes tasques es duen a terme ja que el Departament de Treball ha possibilitat que la majoria de gestions estrictament administratives es puguin fer telemàtica o telefònicament. D’aquesta manera, s’ha alliberat temps perquè els professionals de les Oficines de Treball augmentin l’atenció directa a les persones en atur.

La reconversió de les Oficines de Treball iniciada a principis de la legislatura té l’objectiu de reduir al màxim els tràmits que no aporten valor per convertir-les en autèntiques intermediàries del mercat laboral. Això passa per utilitzar les noves tecnologies per reduir el temps que dedica el personal a tasques com la renovació de la demanda d’ocupació o l’expedició de certificats, així com la inscripció a l’atur de les persones que s’han quedat sense feina i la inscripció d’ofertes.

Així, en els primers 4 mesos de 2008 el 012 ha absorbit 5.000 trucades que abans s’atenien a les oficines. Pel que fa a la renovació trimestral de la demanda de prestació d’atur –tràmit obligatori per llei si es vol percebre la prestació que es duu a terme a les oficines de Treball fruit de l’acord de traspàs de les polítiques actives d’ocupació a la Generalitat¬– actualment un 21% es fa automàticament per Internet i està previst arribar a un 80% el proper any via Internet i 012.

També s’ha facilitat que les empreses puguin presentar els contractes i les còpies bàsiques que realitzen als seus treballadors a través d’Internet, fet que ha possibilitat que el 95% dels 2,2 milions de contractes anuals es registrin telemàticament i a finals d’any es faran per Internet el 100% dels registres. I s’estan instal•lant gestors de fluxos d’usuaris a 52 oficines per millorar la planificació i gestió de les visites. A finals d’any totes les Oficines de Treball comptaran amb aquests dispositius.

VIA – www.gencat.cat

Más datos...

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha puesto en funcionamiento las Aulas de Búsqueda Intensiva de Empleo dónde se aplica una metodología para acelerar la incorporación al mercado laboral de aquellas personas que están en proceso de búsqueda de empleo, sea cual sea su procedencia o tiempo que haga que se encuentre en paro.

Las personas que participan en las Aulas Activas disponen de ordenador, conexión a Internet y línea telefónica junto a una plataforma web que les ofrece un acceso directo a los diferentes portales de empleo que hay en el mercado adaptado a sus empleos solicitados. La metodología basa su éxito en una dedicación plena de la persona usuaria a la búsqueda de empleo.

Las personas que participan en las Aulas Activas disponen de personal técnico que les asesora y les orienta en el momento de diseñar su proceso de búsqueda de empleo.

Las Aulas Activas están operativas tanto por la mañana como por la tarde para favorecer una mayor adaptación a las necesidades de las persona usuarias. Si está interesado en conocer más a fondo esta iniciativa y poder participar, puede ponerse en contacto directamente con una de las 6 Aulas Activas habilitadas por el SOC, por correo electrónico o dirigiéndose a su Oficina de Trabajo.

AULA ACTIVA BARCELONA
Oficina de Trabajo
Barrio Gótico
c. Joaquim Pou, 8
Barcelona
aula_barrigotic.soc@gencat.cat

sábado, 8 de noviembre de 2008

El SOC organitza tallers sobre orientació per a la cerca de feina en el marc del II Saló del Treball

Es podrà participar en més d'una vintena de tallers

L'orientació per trobar feina, les habilitats necessàries per passar una entrevista de treball o la gestió de les emocions en la recerca d'ocupació seran alguns dels temes clau dels tallers d'orientació que es duran a terme en el II Saló del Treball que organitza el Servei d'Ocupació de Catalunya els propers 13, 14 i 15 de novembre al recinte firal de La Farga de l'Hospitalet.

Els tallers d'orientació per a la cerca de feina amb temes com "Les 10 preguntes que t'has de fer abans d'entregar un currículum" o "Com aconseguir feina mitjançant la xarxa de contactes" seran desenvolupats pel servei d'ocupació i orientació del Servei d'Ocupació de Catalunya. Es podrà participar en una Aula Activa on les persones usuàries podran realitzar una cerca intensiva de feina a través de les eines i recursos que trobarien en les 6 Aules Actives implementades a Catalunya.

El SOC organitza tallers sobre orientació per a la cerca de feina en el marc del II Saló del Treball

Així mateix, la Universitat de Barcelona durà a terme diversos tallers de competències transversals a l'empresa que giraran al voltant de qüestions com la resolució de conflictes en entorns interculturals, com afrontar l'estrés, com treballar en equip o la gestió de les emocions en la recerca de feina.

També es podran participar en el tallers de Barcelona Activa sobre "22 Consells per trobar feina" o el de la Fundació SURT que farà sobre "Entrevista per competències".

D'altra banda, també es realitzaran tallers de restauració, organitzats pel Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat amb demostracions de cuina i sala i tallers d'aperitius i altres plats així com tallers tècnics dedicats a les energies alternatives, al frigorisme i a la mecatrònia i robòtica, organitzats respectivament pels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Lleida i de Sant Feliu, a més d'un taller de mecànica organitzat pel Centro Técnico Ilerdense.

Per últim, també es podrà participar en el taller "El programa SEFED: La Simulació d'Empreses", organitzat per la Fundació Inform on es muntarà una empresa dividida en cinc departaments: Recursos Humans, Compatibilitat, Vendes i Comerç Internacional, Compres i Recepció, en la qual els i les alumnes del SEFED faran una demostració de com funciona l'empresa simulada, quines tasques es fan a cada lloc de treball, els programaris que s'utilitzen, etc.

Per conèixer els horaris dels tallers, la resta d'activitats i les entitats expositores del Saló del Treball, accediu a http://salodeltreball.gencat.cat/.
VIA - oficinadetreball.cat
PUBLICADO POR MARTIN DIAZ EN 21:11 0 COMENTARIOS
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

L'Ajuntament impulsa el lloguer a través de les Borses d'Habitatge

Barcelona vol omplir els pisos buits oferint avantatges als seus propietaris

ADN | 31/10/2008
L'Ajuntament de Barcelona ha donat un nou impuls a la Borsa d'Habitatge Social i la Borsa Jove d'Habitatge per tal d'apropar als ciutadans i ciutadanes la informació i la gestió relacionada amb aquest servei de mediació.

En aquest sentit, les accions que s'estan duent a terme són la incorporació de les Borses dins del catàleg de serveis que ofereixen la Xarxa d'Oficines d'Habitatge i campanyes dirigides als propietaris d'habitatges buits per donar a conèixer els avantatges de lloguer a través de les Borses. L'objectiu final és promoure el lloguer assequible a la ciutat de Barcelona.

La Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona i la Borsa Jove d'Habitatge són iniciatives de l'administració autonòmica gestionades per l'Ajuntament de Barcelona. Ofereixen serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i tenen com a objectiu incrementar el nombre de vivendes de lloguer a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a famílies i a joves d'entre 18 i 35 que compleixin els requisits d'accés a les Borses.

Avantatges

Els propietaris que lloguin el seu pis a través de les Borses poden tenir els següents avantatges: subvenció de fins a 6.000 € a fons perdut per a obres de posada al dia de l'habitatge, subvenció equivalent al 50% de l'IBI (impost de béns immobles), assegurança de caució, assegurança multirisc de la llar, assessorament tècnic i jurídic i serveis gratuïts de gestió en l'arrendament.

Per llogar un habitatge a través de les Borses, és imprescindible que el pis estigui ubicat a Barcelona ciutat, que no superi els 120 m2 de superfície, tingui cèdula d'habitabilitat o estigui en condicions d'obtenir-la i es destini al lloguer per un període mínim de cinc anys.

Per als sol.licitants d'habitatge, les Borses també ofereixen grans avantatges: si els ingressos no superen 5,5 vegades l'IPREM, els llogaters poden gaudir d'un preu de lloguer mediat inferior al preu del mercat, estalviar-se les despeses de contractació (excepte en el cas que hi hagi administrador) i rebre assessorament tècnic i jurídic.

En el cas que els ingressos siguin de fins a 2,5 vegades l'IPREM i, amb el finançament del Servei d'Accés a l'Habitatge dels Serveis d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, a més dels anteriors avantatges, els llogaters tindran cobertes les despeses econòmiques inicials d'entrada, és a dir, una fiança, un mes de lloguer i els honoraris dels administradors.

Passos a seguir

Els propietaris que estiguin interessats a llogar el seu habitatge a través de les Borses, poden adreçar-se a les Oficines d'Habitatge, on rebran informació sobre els passos a seguir. En aquests moments, la ciutat compta amb vuit oficines d'habitatge i aviat se n'obriran dos més per cobrir els deu districtes de Barcelona.

El fet d'integrar les Borses en el catàleg de serveis de les Oficines d'Habitatge suposa, segons el delegat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla, "un pas endavant", perdonar a conèixer aquest servei i poder ampliar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible. En un moment en què la situació econòmica agreuja encara més la dificultat d'accés a una vivenda -explica el Delegat d'Habitatge-, el serveis que ofereixen les Borses d'Habitatge es presenten com "una bona alternativa per tal que sectors de població que fins ara quedaven exclosos en el mercat privat puguin accedir a un pis de lloguer".

CAMPANYA DIRIGIDA ALS PROPIETARIS

Per donar a conèixer quins són els avantatges de llogar un pis a través de les Borses d'Habitatge, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa una campanya el passat mes de setembre dirigida als propietaris que tenen un pis buit a la ciutat de Barcelona.

Entre les diferents accions que s'han portat a terme, destaca la publicació de diversos anuncis i l'edició d'uns díptics informatius. En aquests es recullen les adreces dels diferents punts on qualsevol propietari pot adreçar-se per rebre la informació i l'assessorament que necessiti sobre el tema, com ara les oficines d'habitatge existents a vuit districtes de la ciutat, la Borsa Jove d'Habitatge, el 010, i els webs www.bcn.cat/habitatge o www.gencat.net.

XARXA D'OFICINES DE L'HABITATGE

Ciutat Vella Carrer Pintor Fortuny,17-19
Eixample València, 307
Sants-Montjuïc Carrer de la Creu Coberta, 104
Gràcia Plaça Rius i Taulet, 2 2º
Horta Carrer Llobregós, 175-189
Nou Barris Carrer Doctor Pi i Molist, 133
Sant Andreu Carrer Joan Torras, 49
Sant Martí Rambla del Poblenou, 147

VIA – ADN.es/Barcelona

sábado, 1 de noviembre de 2008

L'Ajuntament impulsa el lloguer a través de les Borses d'Habitatge

Barcelona vol omplir els pisos buits oferint avantatges als seus propietaris

ADN | 31/10/2008
L'Ajuntament de Barcelona ha donat un nou impuls a la Borsa d'Habitatge Social i la Borsa Jove d'Habitatge per tal d'apropar als ciutadans i ciutadanes la informació i la gestió relacionada amb aquest servei de mediació.

En aquest sentit, les accions que s'estan duent a terme són la incorporació de les Borses dins del catàleg de serveis que ofereixen la Xarxa d'Oficines d'Habitatge i campanyes dirigides als propietaris d'habitatges buits per donar a conèixer els avantatges de lloguer a través de les Borses. L'objectiu final és promoure el lloguer assequible a la ciutat de Barcelona.


La Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona i la Borsa Jove d'Habitatge són iniciatives de l'administració autonòmica gestionades per l'Ajuntament de Barcelona. Ofereixen serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i tenen com a objectiu incrementar el nombre de vivendes de lloguer a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a famílies i a joves d'entre 18 i 35 que compleixin els requisits d'accés a les Borses.

Avantatges

Els propietaris que lloguin el seu pis a través de les Borses poden tenir els següents avantatges: subvenció de fins a 6.000 € a fons perdut per a obres de posada al dia de l'habitatge, subvenció equivalent al 50% de l'IBI (impost de béns immobles), assegurança de caució, assegurança multirisc de la llar, assessorament tècnic i jurídic i serveis gratuïts de gestió en l'arrendament.

Per llogar un habitatge a través de les Borses, és imprescindible que el pis estigui ubicat a Barcelona ciutat, que no superi els 120 m2 de superfície, tingui cèdula d'habitabilitat o estigui en condicions d'obtenir-la i es destini al lloguer per un període mínim de cinc anys.

Per als sol.licitants d'habitatge, les Borses també ofereixen grans avantatges: si els ingressos no superen 5,5 vegades l'IPREM, els llogaters poden gaudir d'un preu de lloguer mediat inferior al preu del mercat, estalviar-se les despeses de contractació (excepte en el cas que hi hagi administrador) i rebre assessorament tècnic i jurídic.

En el cas que els ingressos siguin de fins a 2,5 vegades l'IPREM i, amb el finançament del Servei d'Accés a l'Habitatge dels Serveis d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, a més dels anteriors avantatges, els llogaters tindran cobertes les despeses econòmiques inicials d'entrada, és a dir, una fiança, un mes de lloguer i els honoraris dels administradors.

Passos a seguir

Els propietaris que estiguin interessats a llogar el seu habitatge a través de les Borses, poden adreçar-se a les Oficines d'Habitatge, on rebran informació sobre els passos a seguir. En aquests moments, la ciutat compta amb vuit oficines d'habitatge i aviat se n'obriran dos més per cobrir els deu districtes de Barcelona.

El fet d'integrar les Borses en el catàleg de serveis de les Oficines d'Habitatge suposa, segons el delegat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla, "un pas endavant", perdonar a conèixer aquest servei i poder ampliar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible. En un moment en què la situació econòmica agreuja encara més la dificultat d'accés a una vivenda -explica el Delegat d'Habitatge-, el serveis que ofereixen les Borses d'Habitatge es presenten com "una bona alternativa per tal que sectors de població que fins ara quedaven exclosos en el mercat privat puguin accedir a un pis de lloguer".

CAMPANYA DIRIGIDA ALS PROPIETARIS

Per donar a conèixer quins són els avantatges de llogar un pis a través de les Borses d'Habitatge, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa una campanya el passat mes de setembre dirigida als propietaris que tenen un pis buit a la ciutat de Barcelona.

Entre les diferents accions que s'han portat a terme, destaca la publicació de diversos anuncis i l'edició d'uns díptics informatius. En aquests es recullen les adreces dels diferents punts on qualsevol propietari pot adreçar-se per rebre la informació i l'assessorament que necessiti sobre el tema, com ara les oficines d'habitatge existents a vuit districtes de la ciutat, la Borsa Jove d'Habitatge, el 010, i els webs www.bcn.cat/habitatge o www.gencat.net.

XARXA D'OFICINES DE L'HABITATGE

Ciutat Vella Carrer Pintor Fortuny,17-19
Eixample València, 307
Sants-Montjuïc Carrer de la Creu Coberta, 104
Gràcia Plaça Rius i Taulet, 2 2º
Horta Carrer Llobregós, 175-189
Nou Barris Carrer Doctor Pi i Molist, 133
Sant Andreu Carrer Joan Torras, 49
Sant Martí Rambla del Poblenou, 147

VIA – ADN.es/Barcelona